home badania bezpieczeństwo referencje zapisz się kontakt home badania bezpieczeństwo referencje zapisz się kontakt

Bezpieczeństwo danych

Przestrzegamy aktualnie obowiązujących regulacji*
dotyczących bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
Wdrożyliśmy wymagane przez ustawę zabezpieczenia technologiczne.

Przeszliśmy także podstawowe szkolenia z zakresu ochrony danych.


Pierwsze szkolenia już za nami sprawdź

Nasza polityka prywatności sprawdź

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

KONTAKT

Adres do korespondencji:
INFO-SYSTEMS Marita Czarnecka-Kielak
ul. J. F. Piwarskiego 9 lok. 82
00-770 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych
iod@info-systems.pl

Informacje nt. Programu Badań i Opinii Publicznej
kontakt@info-systems.pl

Marita Czarnecka-Kielak
Właściciel, Koordynator projektów badawczych
665 754 007
mczarnecka@info-systems.pl

Justyna Łukawska
Koordynator projektów badawczych
733 934 191
jlukawska@info-systems.pl