home badania bezpieczeństwo referencje zapisz się kontakt home badania bezpieczeństwo referencje zapisz się kontakt

Rejestracja dziecka poniżej 16. roku życia do
Programu Badań Rynku i Opinii Publicznej

Aby zarejestrować dziecko poniżej 16. roku życia, wymagane jest zarejestrowanie się rodzica. Aby to zrobić, wypełnij poniższy formularz.
Jeśli rejestrowałeś się do Programu wcześniej, wpisz raz jeszcze swoje dane celem weryfikacji.Dane dziecka:


Dane Rodzica:

* Zgodnie z regulacjami RODO wyrażenie zgody na warunki uczestnictwa w Programie Badań Rynku i Opinii Publicznej nie są obowiązkowe, jednak niewyrażenie zgody oznacza, że udział w Badaniach może okazać się niemożliwy.

*Zapoznałam(em) się z treścią Programu Badań Rynku i Opinii Publicznej i akceptuję jego warunki.
*Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka w Programie Badań Rynku i Opinii Publicznej.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych moich oraz mojego niepełnoletniego dziecka udostępnionych podczas rejestracji do Programu i w tym zakresie zgadzam się na:
  1. wzięcie udziału przeze mnie i/ lub moje dziecko w rozmowie z przedstawicielem Organizatora kwalifikującej mnie do konkretnego Badania
  2. przekazanie przedstawicielowi Organizatora danych moich i/ lub mojego dziecka w celu zweryfikowania, czy dziecko spełnia kryterium karencji dla konkretnego Badania;
  3. powtórny kontakt telefoniczny ze mną i/ lub moim niepełnoletnim dzieckiem z przedstawicielem Organizatora w celu zweryfikowania poprawności danych uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikującej do udziału w konkretnym Badaniu;
  4. przekazanie danych kontaktowych mojego niepełnoletniego dziecka firmie zewnętrznej, współpracującej z Organizatorem i prowadzącej konkretne Badanie we własnym zakresie – wyłącznie w celu umożliwienia takiej firmie zewnętrznej przeprowadzenia konkretnego Badania, do którego moje niepełnoletnie dziecko zostało zakwalifikowane;
*Wyrażam zgodę na ponowny kontakt telefoniczny, osobisty lub mailowy z przedstawicielem Organizatora w celu zaproszenia mojego dziecka do udziału w innych projektach badawczych prowadzonych przez samego Organizatora lub przez inne podmioty współpracujące z Organizatorem.
*Oświadczam, że powyższe zgody zostały przeze mnie wyrażone całkowicie dobrowolnie.
Zaznacz wszystkie zgody

KONTAKT

Adres siedziby i korespondencyjny:
INFO-SYSTEMS Marita Czarnecka-Kielak
ul. Egejska 17A m. 48
02-764 Warszawa

Biuro:
INFO-SYSTEMS
ul. Żurawia 32/34, pokój 29, I piętro
00-515 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych
iod@info-systems.pl

Informacje nt. Programu Badań i Opinii Publicznej
kontakt@info-systems.pl

Marita Czarnecka-Kielak
Właściciel, Koordynator projektów badawczych
665 754 007
mczarnecka@info-systems.pl

Justyna Łukawska
Koordynator projektów badawczych
733 934 191
jlukawska@info-systems.pl

Marta Nakoneczna
574 226 617
mnakoneczna@info-systems.pl